Translate

wtorek, 5 marca 2013

czarna materia,czym jest?

W tym poście wyjaśnię czym jest czarna materia....lecz tylko pobieżnie bez szczegółów gdyż zaczęto używać moje opisy bez mojej zgody do swoich badań..Więc czym jest ta czarna materia która wszystko skupia w jedną całość? Czarną materię można mniej więcej wyobrazić sobie w ten sposób:

http://niewolnik.flog.pl/wpis/3828705/moje-akwarium-po-restarcie

Aby opisać czarną materię muszę znów powrócić do moich tez,założeń które umieściłem w poprzednim pośćie:

1- świat zbudowany jest z  energii
2- materia jest niczym innym jak skupioną energią
3- energia jest wszystkim
4- każda materia ożywiona i nie ożywiona emituje wibracje na różnych częstotliwościach
np ziemia na 5Hz ,człowiek na 4Hz,rośliny na 3.9Hz bakterie na 3Hz
5- materia stała, nie ożywiona przenosi energię lecz zmniejsza jej siłę uzależnioną od jej struktury, np. góry mają taką samą częstotliwość jak ziemia i jej jądro lecz siła będzie już  inna niż wody.
6- materia ożywiona wydziela swoją wibrację,częstotliwość która nie może być wyższa od częstotliwości obszaru na którym się znajduje np człowiek nie może mieć większej częstotliwości niż ziemia
7- ziemia emituje częstotliwość jako sumę częstotliwości obiektów nie ożywionych i ożywionych będących na jej powierzchni 
8- materia ożywiona ulega ciągłym zmianą częstotliwości w swoim zakresie np człowiek w czasie spoczynku będzie emitował inną częstotliwość niż w trakcie biegania,pracy
9- planeta,księżyc który jest "martwy"  czy inne ciało niebieskie emituje własna stałą częstotliwość które może być zachwiane z zewnątrz np przez uderzenie asteroidy i będzie odchyleniem czasowym.
10- materia ożywiona emituje częstotliwość jako sumę częstotliwości i jej siłę materii ożywionej z której się składa np człowiek emituje sumę częstotliwości jak również siłę bakterii,tkanek itp
11- materia ożywiona będąca po za miejscem swojej egzystencji staje się samodzielna np człowiek po za ziemią
12- materia ożywiona która przenosi się na inny obszar zaczyna współdziałać z tym obszarem np człowiek który znajdzie się na księżycu przekazuje swoją częstotliwość  lecz księżyc będzie w tym momencie zmieniał swoją częstotliwość jako sumę częstotliwości własnej i materii ożywionej na swojej powierzchni,to znaczy przejdzie z częstotliwości stałej na częstotliwość zmienną uzależnioną od materii ożywionej
13- ciało niebieskie np planeta,księżyc posiadające na swoim obszarze materię ożywioną wysyła częstotliwość i siłę zmienną uzależnioną od ilości i jakości posiadanej na swoim obszarze materii ożywionej.
14- siła natężenia wibracji materii jest sumą wszystkich sił wibracji danej materii,np jeden człowiek na księżycu emituje energię na 5Hz ale o znikomym natężeniu-sile,siła ta będzie wzrastać proporcjonalnie do ilości ludzi na księżycu.czym więcej osób będzie na księżycu tym siła tej częstotliwości będzie większa.
15- materia ożywiona jest podzielona na grupy i podgrupy,czym szczebel ewolucji jest wyższy tym większa jest częstotliwość materii np zdrowy człowiek znajduje się w pierwszej grupie więc jego częstotliwość i siła będzie wyższa od innej grupy.natomiast człowiek chory będzie emitował tą samą częstotliwość lecz słabszej sile
16- częstotliwości i siły danej grupy są od siebie różne inie mogą być takie same.
17- wszechświat jest sumą wszystkich częstotliwości i sił materii ożywionej i nie ożywionej znajdującej się wewnątrz niego
18- nie ma takiej samej materii ożywionej i nie ożywionej o tej samej wartości częstotliwości i sile.

Teraz przyjrzyjmy się w/w obrazkowi przedstawiającemu akwarium. Wyobraźcie sobie że wszechświat to właśnie akwarium,Wszystko co się w nim znajduje to są planety,komety i inne obiekty znajdujące się we wszechświecie.Woda w akwarium to nic innego jak właśnie czarna materia dzięki której wszystko się porusza ale i wszystkie obiekty wewnątrz czarnej materii posiadają czarną materię.To własnie czarna materia nie pozwala ziemi opaść w "głębię" wszechświata jak również utrzymuje słońce na miejscu.To w/w definicji czarnej materii brakuje kilku składowych których nie powiem hahah gdyż uważam że ogólne wyjaśnienie jest wystarczające.Ziemia nie zapada się w głębię dlatego że czarna materia powoduje wyparcie materii i przez co utrzymuje ją tam gdzie jest.Jeżeli założę że materia jest niczym innym jak skupioną,ściśniętą energią i porównam ją np do takiego doświadczenia:


-mamy balon wypełniony 10L powietrza na 10m głębokości to jaka minimalna ilość balastu będzie nam potrzebna aby balonik pozostał pod wodą i nie wylądował na dnie.
-Siła wyciągająca balon [kG] = objętość gazu w balonie [litr] * gęstość ośrodka [kg/litr]lub[g/cm3] 
Do tego siła wyporu wyciągająca balast [kG] = (masa balastu * gęstość ośrodka)/gęstość balastu 
Siła wyciągająca balon (kg) = 10 x 1 = 10 
Siła wyporu wyciągająca balast (kg) = (1 x 1) / 11.34 = 0.09 

i teraz sumując wychodzi nam: 10+0.09=10.09 
Więc potrzebujemy 10.09kg ołowiu aby utrzymać balonik z 10L powietrza na głębokości 10m. 
Czyli do balonika musimy przywiązać mniej niż 10.09 kg ołowiu by balonik nie zatonął,czyli regulując wagę obciążenia balonika regulujemy wysokość balonika w wodzie czyli głębokość na jakiej znajduje się balonik.Tak samo dzieje się z planetami,i innymi ciałami.Tak mniej więcej działa czarna materia.Balonik w naszym doświadczeniu to nic innego jak właśnie ziemia :P

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz