Translate

poniedziałek, 21 stycznia 2013

Czy istnieje inne życie we wszechświecie i jak je odnaleźć

W tym poście przedstawię twierdzenie,hipotezę w jaki sposób można stwierdzić w łatwy sposób czy w galaktyce czy innej planecie istnieje życie. Sposób jest banalnie prosty,wpadłem na niego dziś kiedy tłumaczyłem znajomym pewne zjawisko.Krok po kroku wyjaśnię jak można stwierdzić czy w sąsiedniej galaktyce-planecie istnieją jakieś formy życia które są większe od bakterii np jakieś formy ssaków.Na początek należy przyjąć kilka postulatów:
1- świat zbudowany jest z  energii
2- materia jest niczym innym jak skupioną energią
3- energia jest wszystkim
4- każda materia ożywiona i nie ożywiona emituje wibracje na różnych częstotliwościach
np ziemia na 5Hz ,człowiek na 4Hz,rośliny na 3.9Hz bakterie na 3Hz
5- materia stała, nie ożywiona przenosi energię lecz zmniejsza jej siłę uzależnioną od jej struktury, np. góry mają taką samą częstotliwość jak ziemia i jej jądro lecz siła będzie już  inna niż wody.
6- materia ożywiona wydziela swoją wibrację,częstotliwość która nie może być wyższa od częstotliwości obszaru na którym się znajduje np człowiek nie może mieć większej częstotliwości niż ziemia
7- ziemia emituje częstotliwość jako sumę częstotliwości obiektów nie ożywionych i ożywionych będących na jej powierzchni 
8- materia ożywiona ulega ciągłym zmianą częstotliwości w swoim zakresie np człowiek w czasie spoczynku będzie emitował inną częstotliwość niż w trakcie biegania,pracy
9- planeta,księżyc który jest "martwy"  czy inne ciało niebieskie emituje własna stałą częstotliwość które może być zachwiane z zewnątrz np przez uderzenie asteroidy i będzie odchyleniem czasowym.
10- materia ożywiona emituje częstotliwość jako sumę częstotliwości i jej siłę materii ożywionej z której się składa np człowiek emituje sumę częstotliwości jak również siłe bakterii,tkanek itp
11- materia ożywiona będąca po za miejscem swojej egzystencji staje się samodzielna np człowiek po za ziemią
12- materia ożywiona która przenosi się na inny obszar zaczyna współdziałać z tym obszarem np człowiek który znajdzie się na księżycu przekazuje swoją częstotliwość  lecz księżyc będzie w tym momencie zmieniał swoją częstotliwość jako sumę częstotliwości własnej i materii ożywionej na swojej powierzchni,to znaczy przejdzie z częstotliwości stałej na częstotliwość zmienną uzależnioną od materii ożywionej
13- ciało niebieskie np planeta,księżyc posiadające na swoim obszarze materię ożywioną wysyła częstotliwość i siłę zmienną uzależnioną od ilości i jakości posiadanej na swoim obszarze materii ożywionej.
14- siła natężenia wibracji materii jest sumą wszystkich sił wibracji danej materii,np jeden człowiek na księżycu emituje energię na 5Hz ale o znikomym natężeniu-sile,siła ta będzie wzrastać proporcjonalnie do ilości ludzi na księżycu.czym więcej osób będzie na księżycu tym siła tej częstotliwości będzie większa.
15- materia ożywiona jest podzielona na grupy i podgrupy,czym szczebel ewolucji jest wyższy tym większa jest częstotliwość materii np zdrowy człowiek znajduje się w pierwszej grupie więc jego częstotliwość i siła będzie wyższa od innej grupy.natomiast człowiek chory będzie emitował tą samą częstotliwość lecz słabszej sile
16- częstotliwości i siły danej grupy są od siebie różne inie mogą być takie same.
17- wszechświat jest sumą wszystkich częstotliwości i sił materii ożywionej i nie ożywionej znajdującej się wewnątrz niego
18- nie ma takiej samej materii ożywionej i nie ożywionej o tej samej wartości częstotliwości i sile.

Przykładowe zastosowania postulatów na przykładzie księżyca:

1- księżyc jako "martwa" materia nie ożywiona.
-2.5Hz
-suma fal jest taka sama


2- księżyc jako "martwa" materia nie ożywiona wraz z 1 człowiekiem jako materia ożywiona o stałej sile :
-księżyc jako fala A-2.5Hz
człowiek jako fala B-2Hz
Fala A+B jest sumą fal człowieka na księżycuOdbiornik np satelita  na ziemi który skierujemy na księżyc i otrzymamy wartość:


oznaczą że księżyc jest "martwy" nie zachodzą w nim żadne procesy życiowe czy też inne.
Natomiast kierując odbiornik np satelita na ziemi skierujemy na księżyc i otrzymamy wartość:


oznaczą że zachodzą na nim jakieś procesy.Od tej wartości należy odjąć wartość planety czyli naszego księżyca:w wyniku otrzymamy wartość:


czyli człowieka.W ten sposób dowiedzieliśmy się że na księżycu znajduje się jeden człowiek.W taki podobny sposób można stwierdzić co kryje dana planeta,księżyc czy tez inny obiekt w kosmosie.Za pomocą eliminacji wartości zbliżonych do ziemskich możemy w przybliżeniu stwierdzić czy dany obiekt jest martwy czy też :żywy" i jakie procesy w nim zachodzą,są stałe czy spontaniczne nie regularne.W ten sam sposób można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem czy na danym obiekcie, planecie, księżycu występują np wybuchy wulkanów i z jaką częstotliwością,jeżeli wybuchy wulkanów są zbyt częste oznacza to że obiekt ten jest zbyt "nie przyjazny" i prawdopodobieństwo występowania życia np inteligentnego jest równy zeru.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz