Translate

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Manipulacja pogodą. Terra formacja Marsa.

W tym poście napiszę w jaki sposób hipotetycznie można manipulować pogodą. Takie małe doświadczenie można zrobić w domowych warunkach.
Wszyscy słyszeli o Marsie,ale tak dla przypomnienia kilka informacji.

Mars – czwarta według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego. Nazwa planety pochodzi od imienia rzymskiego boga wojny – Marsa. Zawdzięcza ją swej barwie, która przy obserwacji z Ziemi wydaje się być rdzawo-czerwona i kojarzyła się starożytnym z pożogą wojenną. Postrzegany odcień wynika stąd, że powierzchnia planety zawiera tlenki żelaza. Mars jest planetą wewnętrzną z cienką atmosferą, o powierzchni usianej kraterami uderzeniowymi, podobnie jak powierzchnia Księżyca. Występują tu także inne rodzaje terenu, podobne do ziemskich: wulkany, doliny, pustynie i polarne czapy lodowe. Okres obrotu wokół własnej osi jest niewiele dłuższy niż Ziemi i wynosi 24,6229 godziny (24h37min22s). Na Marsie znajduje się najwyższa góra w Układzie Słonecznym – Olympus Mons i największy kanion – Valles Marineris. Gładki obszar równinny Vastitas Borealis na półkuli północnej obejmuje 40% powierzchni planety i może być pozostałością ogromnego uderzenia[1][2]. W przeciwieństwie do Ziemi, Mars jest geologicznie i tektonicznie nieaktywny.
Do czasu pierwszego przelotu sondy Mariner 4 obok Marsa w 1965 roku spekulowano na temat obecności ciekłej wody na powierzchni planety. Podstawą spekulacji były obserwowane okresowe zmiany jasności obszarów powierzchni, w szczególności w pobliżu biegunów, które w obserwacjach teleskopowych wydawały się być morzami i kontynentami. Długie ciemne linie na powierzchni, nazwane kanałami marsjańskimi, były interpretowane przez niektórych jako kanały nawadniające wybudowane przez istoty rozumne. Ich obserwacje wytłumaczono później jako złudzenie optyczne, ale ze wszystkich planet w Układzie Słonecznym poza Ziemią, występowanie na Marsie wody, a tym samym warunków do życia, jest najbardziej prawdopodobne[3]. Badania geologiczne zebrane przez bezzałogowe misje sugerują, że Mars posiadał kiedyś duże zasoby wody na powierzchni, a małe wypływy wód podobne do gejzerów mogły mieć miejsce w ciągu ostatniej dekady[4]. W roku 2005 dane radarowe wykazały obecność dużych ilości lodu zarówno na biegunach[5][6], jak i na średnich szerokościach geograficznych[7][8]. Lądownik Phoenix 31 lipca 2008 roku stwierdził bezpośrednio obecność wody w próbce regolitu, pobranej w okolicach biegunowych[9].
Mars ma dwa księżyce, Fobosa i Deimosa, które są małe i mają nieregularny kształt. Mogą one być przechwyconymi planetoidami, podobnymi do planetoidy trojańskiej 5261 Eureka, krążącej na orbicie planety, chociaż obecnie zyskuje na popularności hipoteza, że powstały one z materii wyrzuconej z Marsa. Wokół Marsa krążą trzy sztuczne satelity, 2001 Mars OdysseyMars Express i Mars Reconnaissance Orbiter. Na powierzchni są aktywne łaziki Opportunity misji Mars Exploration Rover i Curiosity misjiMars Science Laboratory oraz kilka innych, nieaktywnych, lądowników z zarówno udanych, jak i nieudanych misji.
Mars może być łatwo dostrzeżony z Ziemi gołym okiem. W wielkiej opozycji względem Słońca, jego jasność osiąga -2,91[10]; jasnością przewyższają go wówczas tylkoJowiszWenus, Księżyc i Słońce.


Co najważniejsze na biegunie północnym i biegunie południowym znajdują się czapy lodowe. Projekt Mars One zakłada że 2023 roku zostaną wysłani pierwsi ludzie na Marsa. Mars jest uśpioną planetą. Zawiera około 92% dwutlenku węgla. Lecz można to zmienić,wprowadzić w obieg tlen i wodę jak również przyczynienie się do powstania chmur pierwszych jezior i rzek. Przyjrzyjmy się obiegowi wody na Ziemi:
 Aby rozpocząć taki cykl obiegu wody na Marsie potrzeba tylko 2 urządzeń.Konkretnie 2 satelitów z których jeden będzie na biegunie północnym a drugi na biegunie południowym.Każdy z satelitów do terra formacji powinien zawierać tylko 2 urządzenia.Jedno do wysyłania fal ultradźwiękowych taki jaki stosuje się do rozbijania kamieni w nerkach.Fale takie pozwolą na kruszenie i wprowadzenie cząsteczek lodu w wibrację.Drugie urządzenie powinno wysyłać mikrofale tak jak w kuchenkach mikrofalowych.Mikrofale pozwolą na parowanie wzbudzonych cząsteczek wody przez ultradźwięki.Podczas parowania do atmosfery będzie się dostawać para wodna,tlen i wodór. Podczas uwalniania wodoru do atmosfery dwutlenek węgla zacznie zamieniać się w tlenek węgla.W chwili kiedy będzie coraz więcej wodoru w atmosferze,z tlenku węgla będzie się wytrącał czysty pierwiastek węgla czyli:

Węgiel (Cłac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego. Należy do grupy 14. Posiada czteryelektrony walencyjne. Istnieją trzy naturalnie występujące izotopy węgla, 12C oraz 13C są stabilne, natomiast izotop 14C jest promieniotwórczy o czasie połowicznego rozpadu równym około 5700 lat[2]. Węgiel jest jednym z niewielu pierwiastków znanych w starożytności[3][4]. Jako pierwszy polską nazwę – węgiel – zaproponował Filip Walter.
Znanych jest kilka odmian alotropowych węgla, z czego najbardziej znane to grafit oraz diamentWłaściwości fizyczne węgla zależą od odmiany w jakiej występuje. Na przykład diament jest przezroczysty, natomiast grafit jest nieprzezroczysty i czarny. Diament jest jednym z najtwardszych materiałów na ziemi, podczas gdy grafitem można narysować kreskę na papierze. Diament ma bardzo niskie przewodnictwo właściwe, a grafit jest dobrym przewodnikiem elektrycznym. Diament posiada najwyższąprzewodność cieplną z wszystkich znanych materiałów w warunkach normalnych. Wszystkie odmiany alotropowe węgla są w warunkach normalnych ciałami stałymi. Innymi odmianami alotropowymi węgla są: fuleren oraz formy poliynowe. Niektórzy uważają też, że jego odmianami alotropowymi są: nanocebulkananorurkananopianka,karbin, choć są to raczej nazwy struktur supramolekularnych, niż odmiany alotropowe w pełnym tego słowa znaczeniu.
Wszystkie formy występowania węgla są wysoce stabilne, wymagają wysokiej temperatury żeby przereagować nawet z tlenem. Największe ilości nieorganicznego węglawystępują w postaci skał wapiennychdolomitów oraz dwutlenku węgla, natomiast znaczne ilości węgla organicznego znajdują się w paliwach kopalnych. Węgiel tworzy więcej związków niż wszystkie inne pierwiastki chemiczne. Liczba organicznych związków węgla zarejestrowanych w bazie Beilstein w roku 2008 wynosiła 10 853 341[5], co jest małą częścią teoretycznych związków jakie można z niego otrzymać.
Węgiel znajduje się na czwartym miejscu najczęściej występujących pierwiastków we Wszechświecie, po wodorzehelu i tlenie. Jest obecny we wszystkich organizmach żywych. W ludzkim ciele jest po tlenie najliczniejszym pierwiastkiem ze względu na masę (ok. 18,5%)[6]. Ta ilość w połączeniu z różnorodnością związków organicznych stawia węgiel jako chemiczną podstawę życia.

W ten sposób atmosfera się oczyści z dwutlenku węgla który osiądzie na powierzchni Marsa. Za sprawą lodu na biegunach można oczyścić Marsa z dwutlenku węgla, co umożliwi życie na Marsie.

Wprowadzona woda w obieg spowoduje powstanie chmur i deszczy,na początku będą to kwaśne deszcze ale z biegiem czasu wszystko się oczyści,wprowadzone rośliny w obieg oczyszczą Marsa.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz